Telefon 512-354-038 , kontakt@adwokatwchorzowie.pl

O KANCELARII

CZYTAJ WIĘCEJ

SPECJALIZACJA

CZYTAJ WIĘCEJ

WYNAGRODZENIE

CZYTAJ WIĘCEJ

              lupa2Kancelaria zajmuje się pomocą prawną w postępowaniach przed sądami, organami, urzędami. Pomagamy porozumieć się, prowadząc negocjacje, przed wszczęciem postępowania sądowego lub uniknąć toczenia sporu, jeśli tylko strony widzą wolę polubownego rozwiązania sporu. Każdy problem prawny można rozwiązać. Czasem konieczna jest wola współpracy stron, wzajemna rozmowa; czasem konieczne jest wymyślenie odpowiedniego rozwiązania prawnego przez adwokata. Pomagamy w obu tych czynnościach.

        Głównymi założeniami, którymi kieruje się kancelaria to: poufność danych o sprawie przekazanych przez Klienta, znalezienie rozwiązania dopasowanego do potrzeb Klienta, elastyczność w określaniu wysokości i terminu zapłaty wynagrodzenia uiszczanego przez Klienta. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Profesjonalizm kancelarii został zbudowany w oparciu o doświadczenie zdobywane w wyniku uczestniczenia w setkach sporów sądowych, poprzez udział w negocjowaniu kontraktów gospodarczych oraz poprzez sporządzanie pism procesowych oraz umów.

         Kładziemy nacisk na dostarczenie Klientowi rozwiązania w pełni zaspokajającego jego potrzeby prawno-biznesowe. Z racji posiadanych kompetencji zawodowych uczestniczymy z Klientami w spotkaniach z mediatorami. Na stałe współpracujemy również z doradcami podatkowymi i księgowymi. Rozumiemy, że aspekty prawa podatkowego częstokrotnie zazębiają się z problemami z innych dziedzin prawa. Oferta skierowana do osób fizycznych obejmuje wszelkie aspekty prawne życia od osobistych, zawodowych po rodzinne. Swoim działaniem staramy się przekonać Klienta, że lepiej przyjść z dobrym problemem prawnym do adwokata po poradę, niż musieć toczyć wieloletnie spory sądowe wynikające z nieznajomości prawa.