lupa2Rozmowa z adwokatem może pomóc w rozwiązaniu problemu – pod warunkiem, że każda ze stron będzie do niej przygotowana. Warto przed wizytą zgromadzić wszystkie dokumenty związane ze sprawą. Nawet te, które nie wydają się być istotne. Adwokat oceni, które z nich mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemu. Sporządzamy kserokopie dokumentów na potrzeby pracy kancelarii i niezwłocznie zwracamy oryginały dokumentów Klientom.

         Konieczne jest przypomnienie sobie wszystkich ważnych dat, faktów związanych z wydarzeniem, którego dotyczy problem. Warto zastanowić się, czy znamy osoby, które mogłyby być świadkami. Jeśli tak, to przed spotkaniem warto ustalić ich adresy. Warto również zastanowić się, jakie rozwiązanie problemu jest dla nas zadowalające, a czego nie jesteśmy w stanie zaakceptować. Takie przygotowanie do spotkania ułatwi współpracę z adwokatem.